duminică, 7 decembrie 2014

Vizită

            În luna noienbrie am fost vizitaţi de copiii de la G.P.N.nr.5 Mizieş, S0-4 nr.4 Mizieş şi Şcala Gimnazială "Viorel Horj"Drăgăneşti însoţiţi de doamnele învăţătoare Pituţ Ana-Maria ,Creţu Amanda şi Petruse Mariana.Vizita a avut drept scop familiarizarea copiilor cu biblioteca.Cu această ocazie li s-a explicat copiilor despre importanţa cărţii in viaţa individului, despre imporatanţa cititului pentru dezvoltarea limbajului şi a capacităţii de comunicare.Cu această ocazie copiii au vizionat o parte din ecranizarea Amintirilor lui I.Creangă.În "Amintiri din copilărie" autorul evocă vîrsta copilăriei, copilul universal, valoarea educativă a a povestirilor contribuind la dezvoltarea trăsăturilor de caracter şi la formarea personalităţii copilului sensibilizîndu-i în aceelaşi timp.Nu în ultimul rînd aceste povestiri răspund nevoii de cunoştere ale copilului.În tinpul vizionării filmului copiii au participat activ la desfăşurarea acţiunii identificîndu-se cu personajul.