Treceți la conținutul principal

Postări

Se afișează postări din ianuarie, 2016

ION LUCA CARAGIALE

     Ion Luca Caragiale-se naște în data de 30 ianuarie 1852 în localitatea Haimanale județul Dîmbovoța.A fost dramaturg, nuvelist, scriitor și ziarist român, fiind creatorul schiței în literatura română.      Clasele primare le urmează la ”Școala Domnească” din Ploiești , iar gimnaziul la școala ”Sfinții Petru și Pavel”. Urmează clasa de declamație și mimică  din București, iar în perioada 1868-1872 este sufleur la Teatrul Național din București.A fost corector la ziarul ”unirea Democratica”, iar în 1877-1878 publică o serie de articole în ziarul ”România Liberă” și colaborează cu ziarul ”Timpul”.Tot în anul 1878 participă la ședințele Cenaclului Literar ”Junimea”.În anul următor citește pentru prima dată la Junimea piesa ”Conul Leonida față cu reacțiunea” , are loc premiera piesei ”O noapte furtunoasă” , această piesă fiind publicată și în ”Convorbiri Literare”.În octombrie 1884 citește la Junimea ”O scrisoare pierdută”, iar în luna noiembrie a aceluiași an are loc premiera ace

24 ianuarie 1859

    ”Unirea este credința mea politică, ea este ținta de mîntuire a națiunii române, la care părinții noștri au căutat a ajunge și la care sper că vom putea ajunge.Eu trebuie să fac Unirea, căci sînt dator către nația care m-a ales și către istoria care trebuie să o am responsabilitate.” Alexadru Ioan Cuza-”monitorul Oficial al Tării Românești, 3 aprilie 1859.     Unirea Moldovei și a Țării Româești , realizată prin alegerea lui Alexandru Ioan Cuza ca domnitor al celor două principate, a corespuns aspirațiilor de veacuri ale națiunii române.Românii considerau actul de la 24 ianuarie 1859 indestructibil, înrtucît era expresia voinței hotărîte a întregului popor.El înseamna începutul unei noi perioade istorice menite a deschide perspective luminoase prin aplicarea unor reforme înnoitoare,  prin respectarea autonomiei țării.   Bibliografie:Rădulescu-Valasogiu, Irina-Alexandru Ioan Cuza și politica europeană, București, Editura Academiei R.S.R., 1974.

Donație de carte

  În cursul acestei luni, ni s-au donat cărți de literatură română, universală, istorie, zoologie  etc. Mulțumim Janos Miklos, Ciuhandu Adrian si celorlați donatori.

Vizită

Vineri, 15 ianuarie, am fost vizitați de copiii din grupa mare C de la G.P.P. nr 1 Beiuș împreună cu doamnele prof. Cotrău Camelia și Stativă Loredana. Scopul vizitei a fost familiarizarea copiilor cu biblioteca si sărbătorirea a 166 de ani de la nașterea lui Mihai Eminescu.Copiilor li s-a vorbit despre marele poet și li s-au citit poezii dedicate lor. Vă mulțumim pentru vizită!

Premii

  Lucrările realizate în cadrul activității ”Din frumusețile toamnei”, activitate realizată în colaborare cu Cercul de Protecția Mediului, din cadrul Clubului Copiilor și Elevilor Beiuș, au participat la Concursul Regional de Ecoturism ”Șoimul Dunărean” obținînd locurile I și II.