miercuri, 26 ianuarie 2011

24 ianuarie 1859-Alexandru Ioan Cuza


''Unirea este credinţa mea politică, ea este ţinta de mîntuire a naţiunii române, la care părinţii noştri au căutat a ajunge şi la care sper că vom putea ajunge.Eu trebuie să fac Unirea, căci sînt dator către naţia care m-a ales şi către istoria către care trebuie să am o responsabilitate.''
Alexandru Ioan Cuza
''Monitorul Oficial al Ţării Româneşti'', 3 aprilie 1859
Unirea Moldovei şi a Ţării Româneşti, realizată prin alegerea lui Alexandru Ioan Cuza ca domnitor al celor două principate, a corespuns aspiraţiilor de veacuri ale naţiunii române.Românii considerau actul de la 24 ianuarie 1859 indestructibil întrucît era expresia voinţei hotărîte a întregului popor.El însemna începutul unei noi perioade istorice menite a deschide perspective luminoase prin aplicarea unor reforme înnoitoare, prin respectarea autonomiei ţării.

Bibliografie: Rădulescu-Valasoglu, Irina-Alexandru Ioan Cuza şi politica europeană, Bucureşti,
Editura Academiei R.S.R.,1974