luni, 25 ianuarie 2016

24 ianuarie 1859

    ”Unirea este credința mea politică, ea este ținta de mîntuire a națiunii române, la care părinții noștri au căutat a ajunge și la care sper că vom putea ajunge.Eu trebuie să fac Unirea, căci sînt dator către nația care m-a ales și către istoria care trebuie să o am responsabilitate.”
Alexadru Ioan Cuza-”monitorul Oficial al Tării Românești, 3 aprilie 1859.
    Unirea Moldovei și a Țării Româești , realizată prin alegerea lui Alexandru Ioan Cuza ca domnitor al celor două principate, a corespuns aspirațiilor de veacuri ale națiunii române.Românii considerau actul de la 24 ianuarie 1859 indestructibil, înrtucît era expresia voinței hotărîte a întregului popor.El înseamna începutul unei noi perioade istorice menite a deschide perspective luminoase prin aplicarea unor reforme înnoitoare,  prin respectarea autonomiei țării.

  Bibliografie:Rădulescu-Valasogiu, Irina-Alexandru Ioan Cuza și politica europeană, București, Editura Academiei R.S.R., 1974.