marți, 6 martie 2018

MICHELANGELO BUONAROTTI

   Michelangelo Buonarroti a fost sculptor, pictor, arhitect și poet.Alături de Leonardo da Vinci este cel mai important artist al Renașterii Italiene.
  În mitologie se spune că,  la nașterea fiecăruia, Parcele pregătesc cîte un destin pentru fiecare.Pentru cel ce se năștea la 6 marie 1475 la Caprese, ca fiu al lui Ludovico Buonarroti, parcele ce-i vegheau somnul i-au croit un destin cu totul aparte.
   Cînd împlinește un an, familia se mută la Florența, orașul de origine.Michelangelo este lăsat în grija unei doici, nevasta unui pietrar.Crește în zgomotul ciocanelor ce izbeau marmura, astfel că mai tîrziu sculptorul va glumi spunînd că la Settignano meșteșugul l-a supt odată cu laptele doicii.
  Cînd împlinește vîrsta pentru a fi școlar părinții l-au încredințat profesorului de gramatică Francesco del Urbio.Stădaniile lui del Urbio au fost zadarnice, caietele lui Michelangelo erau pline cu schițe și desene.
  Dezamăgit de faptul că Michelangelo nu voia să devină un învățat, în anul 1489, tatăl îl duce la meșterii Domenico și David Ghirlandaio cu care semnează un contract de trei ani de ucenicie pentru a-l îvăța să deseneze și să picteze.În acest timp meșterii lucrau la biserica Santa Maria Novella.
  De la frații Ghirladaio a învățat să deseneze copiind operele maeștrilor Giotto și Masaccio.La un moment dat Michelangelo a ajuns să fie nu doar prețuit, ci și de temut.
  În 1489 avea să-l cunoască pe Lorenzo Magnificul în Grădina San Marco.(Magnficul pentru buna cîrmuire  a cetății și pentru sprijinul ce-l acorda științelor umaniste și artei).Lorenzo era fiul lui Pierro de Medici și al Lucreției Tornabuoni și nepotul lui Cosimo il Vecchoi, inițiatorul domniei familiei de Medici.
   Acolo, în grădina San Marco , la aproare 14 ani,  Michelangelo a cunoscut alți tineri talentați admiși în atelierul ce gazduia echipa familiei de  Medici.În acest loc are loc întîlnirea cu destinul său.Remarcat de către Lorenzo de Medici, sculptează primele lucrări:”Madonna de la Scala” și ”Lupta centaurilor cu lapiții”(lemn), ”Hercule”( marmură) . Se întoarce în casa părintească iar  o de un an perioadă studiază anatomia pe cadavre.Părăsește Florența  și ajunge la Bologna unde va sculpta pentru biserica Sfîntul Dominic ”San Petronio”, ”San Procolo” Și ” Înger susținînd candelabrul” aceste fiind comenzile protectorului său, Goivan Francesco Aldrovandi
  În 1495, la Florența sculptează ”San Giovannino”și ”Cupidon dormind”.Un an mai tîrziu pleacă la Roma unde sculptează ”Pieta”, iar în anul 1501se întoarece la Florenza unde începe sculpturile ”David” și ”Madonna din Bruges”. Se angajează să sculpteze alte cincisprezece statui pentru altarul din Piccolomini, din Catedrala din Siena , iar în 1503 scrie primele poezii.
  În 1505 este chemat la Roma de către papa Iuliu al-II-lea, pentru a-i încredița sarcina înălțării mausoleului.Se simte umilit pentru că nu este primit în audiență la papă și fuge la Florența.În felul acesta debutează lunga tribulație în jurul mormîntului papei Iuliu al -II-lea, pe care Michelangelo va numi ”tragedia mormîntului”.
   La 10 mai 1508 semnează, la Roma, contractul pentru pictarea în frescă a bolții Capelei Sixtine din Vatican, timp în care se plînge tatălui  său de dificultățile lucrului și de faptul că  nu pictura îi e meseria.În 11 octombrie 1512 termină de pictat bolta Capelei Sixtine.
1524 este anul în care face prima schiță pentru vestibulul Bibliotecii Lauențiene din Florența și începe statuile ”Amurgul” și ”Aurora” pentru mormintele medici.
    Lucrează la proiectul de sistematizare a Pieții Capitoliului și desenează un nou soclu pentru statuia lui Marc Aureliu.
   În 1541 cade de pe schela din Capela Sixtină și se rănește, dar termina fresca ”Judecata de Apoi”, iar îm 1542 semnează ultimul contract pentru mausoleul papei Iuliu al -II-lea, prin care se obligă sa termine o singură statuie, ”Moise”.Tot acuma începe cele două fresce din Capela Paulină ”Convertrea Sfîntului Pavel” și ”Răstignirea Sfîntului Petru”.Va realiza și planurile modelui bisericiidel Gesu, pe care o va ridica mai tîrziu Vignola.Execută modelul de lemn al cupolei Catedralei Sfîntul Petru din Roma și elaborează planul de sistematizare a spațiului din jurul ”Columnei lui Traian”. În 1561va  lucra la al patrulea model , în lemn, pentru Catedrala Sfîntul Petru din Roma, început în 1558.
    La 31 ianuarie se inaugurează Academia de Desen din Florența, cea dintîi academie artistică din istorie, la coducerea căreia este chemat Michelangelo.
   Se stige din viață un an mai tîrziu, la 18 februarie 1564.


   Bibliografie:Michelangelo, Ștefan Popescu,București, f.a.
                        Micelangelo, Poezii, București, 1986, Tabel cronologic-C.D. Zeletin